• آماده اجرای سیاست‌های توسعه دریا محور در حوزه ورزش هستیم

    آماده اجرای سیاست‌های توسعه دریا محور در حوزه ورزش هستیم

    احداث آکادمی و یا دهکده‌های ورزشی و تندرستی در حاشیه سواحل با رویکرد استفاده از سازه‌های سبک و دوستدار محیط زیست/ توسعه ورزش‌های دریایی و توسعه گردشگری، نشاط، اشتغال آفرینی باید در دستور کار مسئولان اجرایی استان گیلان قرار گیرد.