• تجهیز و یکپارچه سازی شالیزارها؛ مسیرِ گذر از برنجکاری سنتی

    تجهیز و یکپارچه سازی شالیزارها؛ مسیرِ گذر از برنجکاری سنتی

    تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی شالیزاری از طرح‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی و برنامه‌ای برای توسعه حوزه کشاورزی مناطق برنج‌خیز کشور است که ضمن تسهیل در کشت و کار این محصول و افزایش بهره‌وری، راهی برای رهایی از کشاورزی سنتی محسوب می‌شود.