• شاهد اُفت ۶۰ درصدی ذخیره سد سفیدرود هستیم

    شاهد اُفت ۶۰ درصدی ذخیره سد سفیدرود هستیم

    مدیرعامل آب منطقه ای گیلان، با بیان اینکه از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون شاهد کاهش ۴۰ درصدی آورد رودخانه های گیلان به دلیل کاهش بارش ها بودیم، گفت: کشاورزان تقویم زراعی را رعایت کنند.