• زمان‌ واریز یارانه از بهمن ماه به بعد اعلام شد

    زمان‌ واریز یارانه از بهمن ماه به بعد اعلام شد

    سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: به منظور نظم بخشی واریز یارانه‌ها و مستمری‌های موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از این ماه پرداخت‌های این سازمان بر اساس زمان‌بندی واریز می‌شود.