• در اسلام راه هر نوع فعالیت اجتماعی برای زنان باز است

    در اسلام راه هر نوع فعالیت اجتماعی برای زنان باز است

    رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران،‌ به تبیین دیدگاه منطقی و عقلانی اسلام درباره ابعاد مختلف حضور زنان در خانواده و فعالیت نامحدود آنان در اجتماع،‌ سیاست و مدیریت‌های سطوح گوناگون پرداختند