• ماه مبارک رمضان ؛ ضیافت آسمانی و آداب روزه داری

    ماه مبارک رمضان ؛ ضیافت آسمانی و آداب روزه داری

    رمضان اسمی از اسمهای خداوند و ماهی سراسر نور، رحمت، مغفرت الهی و تطهیر درون است، رمضان ماه آرامش، استیلای نور حقیقت در دلهاست که خداوند برای انسانهای برگزیده خود مهیا ساخته است. خداوند روزه ماه رمضان را معین کرده است و بهترین پاداشها را برای مومنان وعده داده است.