• دستور میرهاشم موسوی در زمینه تعیین تکلیف فوری درمانگاه تأمین‌اجتماعی منجیل

    دستور میرهاشم موسوی در زمینه تعیین تکلیف فوری درمانگاه تأمین‌اجتماعی منجیل

    مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی که در دور دوم سفرهای استانی به منظور بازدید میدانی از چگونگی ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان و بازنشستگان استان گیلان، به همراه تعدادی از معاونان و مدیران این سازمان وارد این استان شده است، در بدو ورود به استان گیلان و در شهرستان رودبار از مراکز بیمه‌ای و درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی این منطقه بازدید کرد.