• امسال برنج بر اساس نیاز مصرفی کشور وارد می‌شود

    امسال برنج بر اساس نیاز مصرفی کشور وارد می‌شود

    نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به حمایت دولت سیزدهم از شالیکاران استان‌های شمالی گفت: اکنون در خوزستان برنج در حال تولید است لذا باید میزان برنج تولیدی و مصرفی در کشور ابتدا مشخص و سپس بر اساس نیاز برنج وارد شود، از این رو امسال و با دستور ریاست محترم جمهوری این روند اجرایی خواهد شد.