• آقایان بیشتر به فکر سلامتی خود باشند

    آقایان بیشتر به فکر سلامتی خود باشند

    مردان نسبت به زنان بیشتر در معرض فاکتورهای خطر محیطی و شغلی هستند و بی رغبتی آنها برای مراجعه به پزشک و انجام روند درمان بیماری باعث شده که مرگ و میرشان رو به افزایش باشد.