• انتخابی دیگر

    انتخابی دیگر

    مردم ثابت کردند که سختی ها و ناملایمات را برای عزت و عظمت وطن تحمل می کنند، اما هرگز به دشمنان ایران اجازه نخواهند داد برای آنان خط و نشان بکشند و ایران و ایرانی را تهدید کنند.

  • پایگاه خبری ملبهار، هم اندیشی در مسیر توسعه

    پایگاه خبری ملبهار، هم اندیشی در مسیر توسعه

    با پایگاه خبری - تحلیلی مَلبهار آمدیم تا با دیدگاه بزرگان به سوی قله گام برداریم و شاهد رشد و توسعه شهرستان باشیم و با هم اندیشی، روزی را ترسیم کنیم که شهرستان شفت در جایگاه حقیقی خود قرار گیرد.