• نقد منصفانه در پیشبرد اهداف و رفع مشکلات مردم تاثیرگذار است

    نقد منصفانه در پیشبرد اهداف و رفع مشکلات مردم تاثیرگذار است

    استاندار گیلان با بیان اینکه نقدمنصفانه آمیخته با زبان طنز قطع یقین در پیشبرد برنامه ها، اهداف و عملکرد مدیران تاثیر مثبت دارد، گفت: طنزنویسان و دیگر هنرمندان متعهد در ایجاد تحول و شکوفایی کشور نقش آفرینند و زنده یاد استاد صابری فومنی با چنین روحیات و خلق آثار ارزشمند فراوان در قالب طنز، قدر انقلاب را به خوبی می دانست و ماندگار شد.