• حساسیت مردم نسبت به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و امنیت غذایی

    حساسیت مردم نسبت به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و امنیت غذایی

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: از ابتدای سال تاکنون هزار و 781 گزارش تغییر کاربری مربوط به اراضی کشاورزی ثبت شده که از این تعداد تنها 317 مورد توسط مردم بوده است و انتظار داریم با همکاری بیشتر مردم و حساسیت نسبت به تغییر کاربری اراضی کشاورزی که ارتباط مستقیم با امنیت غذایی ما دارد، این موضوع پررنگ‌تر شود.