• هفته جهانی رشت را برگزار می کنیم

    هفته جهانی رشت را برگزار می کنیم

    رئیس شورای اسلامی شهر رشت در بزرگترین رویداد خوراک کشور در رشت : مجموعه مدیریت شهری رشت در کنار تعامل با دیگر دستگاه ها در تلاش هستند تا هفته رشت را به صورت جهانی برگزار کند.